Støttefonden boligbeton

En del af en unik konstruktion

JBH GRUPPEN

Holdingselskab for:

JORTON A/S

Bygge– og anlægsvirksomhed.

HUSTØMRERNE A/S

Tømrer– og snedkervirksomhed.

A/S BOLIGBETON

Betonelementfabrik.

Ejerforhold:

88,6 % af aktiekapitalen ejes af gruppens 3 medarbejderfonde.

11,4 % af aktiekapitalen er fordelt på 13 almennyttige boligselskaber.

STØTTEFONDEN BOLIGBETON

Blev stiftet d. 21. december 2007 i forbindelse med at A/S BOLIGBETON var blevet en del af JBH GRUPPEN.

JBH GRUPPEN’s ledelse besluttede efter overtagelsen af A/S BLOGBETON, at der i lighed med gruppens øvrige virksomheder,  skulle oprettes en støttefond  for medarbejdere og tidligere medarbejdere i selskabet. 

Støttefonden Boligbeton repræsenterer idag 25,8 % af aktierne i JBH Gruppen.

Fondens medlemmer er nuværende og pensionerede medarbejdere med 5 års anciennitet i beton elementfabrikken A/S BOLIGBETON, og er således gennem medlemskabet i fonden,  medejere af deres egen arbejdsplads.

VORE SØSTERFONDE og medlemmerne

MEDARBEJDERFONDEN JORTON

Stiftet 1965 – Koncern-aktieandel: 37,0 %

MEDARBEJDERFONDEN HUSTØMRERNE

Stiftet 1994 – Koncern-aktieandel: 25,8 %

Gruppens medarbejdere er efter 5 års ansættelse automatisk medlem af en medarbejderfond. Når en medarbejder pensioneres fra et af gruppens selskaber, fortsætter medlemskabet af fonden på livstid.

Hvert år vælger medlemmerne en fondsbestyrelse, der leder den enkelte fond.
Fondenes overskud anvendes til ”understøttelser” til pensionerede medlemmer, samt til forskellige sociale arrangementer for fondenes medlemmer.

SENESTE NYT PÅ SIDEN

Søndag d.18. juni 2023

Årets medlemsmøde blev afholdt torsdag d. 15. juni – 2023

Referat fra medlemsmødet, samt referaterne fra tidligere års medlemsmøder kan ses under fanen Medlem.f

Søndag d. 2. december 2018

Støttefonden Boligbeton inviterede, i dagene 30/8 -1/9, medlemmerne på en flerdagestur til Husum i det nordtyske.

Fotos fra turen er nu tilgængelige for et kig på fondenes fotoalbum under fanen Medlem.

Du kan også vælge “den hurtige” ved blot at klikke på billedet herunder.

Søndag d. 18. november 2018

Medlemsmødet 2018 blev afholdt d. 15. maj, og referatet fra mødet kan læses på Medlemsiden eller du kan vælge at hente referatet her som PDF.

Hvis du vil vide lidt om økonomien i Støttefonden, kan du se resultatopgørelsen for 2017 under siden Fonden.

Resultat opgørelsen kan også hentes  som PDF ved at klikke her.