Medlemssiden

En gang om året afholder fonden medlemsmøde (generalforsamling), hvor alle fondens medlemmer bliver inviteret til at deltage. Referater fra medlemsmøderne både det seneste samt historiske referater er altid tilgængelige for medlemmerne her på siden.

Støttefonden BOLIGBETON arrangerer også forskellige aktiviteter og ture for medlemmerne. Nogle gange i samarbejde med søsterfondene i JBH Gruppen.  Det kan være weekend ture, byggepladsbesøg eller kulturelle besøg på museer og lignende. 

Arrangementerne er normalt ikke kun for fondsmedlemmer, men også for disses ægtefæller og samlevere. 

Aktuelle arrangement indbydelser  og tilmeldings link vil altid være at finde her på siden. 

 

Medlemsmøde referater

Støttefonden Boligbeton

Referat fra medlemsmøde den 19 juni 2019.

  1. Valg af dirigent.

        Poul Slumstrup blev valgt.

Orientering om året 2018 i Boligbeton og JBH Gruppen A/S.

       PG orienterede om året 2018 i Boligbeton og JBH gruppen.

  1. Beretning af formanden.

       Formandsberetning 2018.

Vi har i året 2018 haft et medlemsmøde og bustur til Tyskland.

Medlemsmødet blev hold på Boligbeton, hvor Boligbeton var vært med middag. Der mødte 45 glade medlemmer til mødet.

Weekend den 8-9 september havde vi arrangeret en bustur til Tyskland. Vi var på guide tur i Husum og Fridrichstadt.

Vi boede på hotel Theodor-Storm i Husum. Hvor der var øl smagning af huset egen øl. Vi var 56 deltager med på turen.

Vi har også holdt 2 bestyrelsesmøder og Verner og Per har været til møde med de to andre støttefonde i JBH gruppen.

Til jul er der sendt en Jule legat til vores 32 pensionister.

Vi er nu 169 medlemmer hvor 32 er pensionister.

Jeg vil gerne sige tak for et godt samarbejde med Boligbeton og tak for tilskuddet til Tyskland. Også tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

  1. Regnskab for 2018.

       Regnskabet blev gennemgået.

  1. Valg til bestyrelsen og suppleanter.
  •  Per Gundersen
  • Verner Pedersen
  • Susanne Kanstrup (suppleant)

Der var genvalg til Per Gundersen, Verner Pedersen og Susanne Kanstrup(suppleant)

  1. Eventuelt

       PG orienterede at turen til Skagen var udsolgt på 1 time.

Medarbejderfondenes kalender

Ønskes en fortløbene liste over begivenheder, skal du klikke på Agenda

Medarbejderfondenes fotoalbum

Billeder fra vores tur til Husum