Medlemssiden

En gang om året afholder fonden medlemsmøde (generalforsamling), hvor alle fondens medlemmer bliver inviteret til at deltage. Referater fra medlemsmøderne både det seneste samt historiske referater er altid tilgængelige for medlemmerne her på siden.

Støttefonden BOLIGBETON arrangerer også forskellige aktiviteter og ture for medlemmerne. Nogle gange i samarbejde med søsterfondene i JBH Gruppen.  Det kan være weekend ture, byggepladsbesøg eller kulturelle besøg på museer og lignende. 

Arrangementerne er normalt ikke kun for fondsmedlemmer, men også for disses ægtefæller og samlevere. 

 

 

Medlemsmøde referater

Støttefonden Boligbeton

Referat fra medlemsmøde den 16 juni 2022

1. Valg af dirigent

Per Gundersen blev valgt

2. Orientering om året 2021 i Boligbeton og JBH Gruppen A/S.
Tom Kristensen orienterede om året 2021 i Boligbeton og om hvordan det har gået Boligbeton i første halv år 2022. Han fortalte også noget om hvad fremtiden vil byde på.

3. Beretning af formanden.
Vi har i året 2021 haft et meget stille år på grund af corona.
Der har været et møde med de to andre støtte fonde og formanden i JBH Gruppen.
Det er også holdt et medlemsmøde hvor der var 35 deltage. Så komme corona igen, så der blev ikke nogle arrangementer i 2021.
Vi har nu 182 ansat og 45 pensionister, det give 227 medlemmer.
Til jul blev der sendt et julelegat på 4000 kr. til vores pensionister,
Jeg vil gerne sig en store tak til Tom og bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. Hilsen Per Gundersen.

4. Regnskab for 2021.
Regnskabet blev gennemgået

5. Valg til bestyrelsen og suppleanter.
– Verner Pedersen
– Per Gundersen- Yalcin Meric suppleant
Ib Laursen blev valgt i sted for Verner pedersen. Per Gundersen genvalgt. Yalcin Meric genvalgt som suppleant.

6. Eventuelt.
Per orienterede at vi vil lave en weekendtur i efteråret 2023 og sagde mange tak til Britta og hjælpere for en dejlig middag.

Mange tak til de 35 deltager. Det var dejlig vi kunne ses igen.

Medarbejderfondenes kalender

Ønskes en fortløbene liste over begivenheder, skal du klikke på Agenda

Medarbejderfondenes fotoalbum

Billeder fra vores tur til Husum